BTJ:s förmåner för medlemmar i Friskolornas riksförbund

tecknad figur med armarna i kors
Ladda ditt skolbibliotek

Är du rektor och står din skola kanske just nu inför utmaningen att starta upp ett skolbibliotek? Eller är du skolbibliotekarie och vill frigöra tid för att kunna ägna mer tid för arbete med eleverna eller samarbete med lärarna? Vi erbjuder både helhetslösningar och enskilda tjänster för skolbiblioteket. Utnyttja din förmån som medlem i Friskolornas riksförbund och få rabatt på smarta lösningar från BTJ.

BTJ har flera tjänster som underlättar för skolor som vill ha ett funktionellt skolbibliotek med aktuellt innehåll. Utredningen Skolbibliotek för bildning (SOU 2021:3) framhåller särskilt vikten av att skolbiblioteket används som en del i undervisningen, vilket vi på BTJ utgår från när vi tar fram tjänster för skolan.

Starta

För skolan som vill bygga upp ett nytt skolbibliotek

STARTA är ett basutbud av skön- och facklitteratur som hjälper dig att få ett kvalitetssäkrat skolbibliotek från grunden. Med lyhördhet för din skolas behov gör våra bibliotekarier ett kvalificerat urval av böcker och andra medieprodukter. Vi sköter allt från beställning till leverans och eventuell utrustning. Det ger dig snabbt ett grundbestånd av skön- och facklitteratur, som kan användas i det läsfrämjande arbetet med eleverna.

Se prisexempel med förmånsrabatt i botten av sidan.

Fyll på och Fyll på Anpassad

Följ utgivning och läroplan

Vi på BTJ vet att det inte alltid finns tid att hänga med i den senaste bokutgivningen. Därför har vi skapat tjänsten FYLL PÅ. Våra bibliotekarier väljer ut skön- och facklitteratur som kompletterar det som redan finns på era hyllor, alltid med läsfrämjande och läroplanen i åtanke. Så att du och dina kollegor kan frigöra tid för att arbeta med eleverna.

Vi tar hand om beställning och leverans samt utrustar böckerna enligt era önskemål. Böckerna skickas till er löpande under året, allt efter utgivning.

FYLL PÅ Anpassad

FYLL PÅ Anpassad innehåller samma kvalitativa urval som FYLL PÅ, men andelen lättlästa böcker är något högre. Allt för att svara mot elevernas behov och förutsättningar.

Se prisexempel med förmånsrabatt i botten av sidan.

ArtikelSök

En klok och kaxig söktjänst

Artikelsök är ett lättanvänt sökverktyg som ger elever, lärare och skolbibliotekarier tillgång till ett brett utbud av källhänvisade och kvalitetsgranskade artiklar. Användaren kan söka bland 2,4 miljoner artiklar, varav flertalet kan läsas direkt i tjänsten. Artikelsök har många användarvänliga funktioner och fungerar lika bra i smartphone och surfplatta som på dator.

SKAPA GRATIS TESTKONTO

 

Årskurs Tjänst Standardpris Förmånspris Rabatt Paketinnehåll
Högstadiet Artikelsök 52 kr/elev 28 kr/elev 54% Standardpriset är baserat på skola med 250 elever. Totalpriset beräknas på skolans totala elevantal. Beställ

 

Digitala utbildningar

BTJ erbjuder förinspelade utbildningar utifrån flera aktuella teman. Utbildningarna består av förinspelade moduler, som kompletteras med ett digitalt möte med utbildarna där ni får möjlighet att ställa kompletterande frågor utifrån den egna skolbibliotekskontexten. Målgruppen för dessa utbildningar är skolbibliotekspersonal.

De utbildningar som finns tillgängliga är: Det praktiska arbetet i skolbiblioteket, Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket och Skolbibliotekets arbete med MIK.

Läs mer här

Förmånsrabatter

Medlemmar i Friskolornas riksförbund har följande rabatter hos BTJ.

Paketlösningar och skolbibliotekstjänster:

Alla skolor som är medlemmar i Friskolornas riksförbund har 10 procents rabatt på BTJ:s skolbibliotekstjänster STARTA, FYLL PÅ och FYLL PÅ Anpassad.

Samtliga FYLL PÅ till grund- och gymnasieskolor erbjuds även som FYLL PÅ Anpassad – samma kvalitativa urval, men med ett större urval lättlästa böcker.

 

Årskurs Tjänst Årskostnad Listpris Årskostnad Förmånspris Innehåll
Förskola STARTA 9 950 kr 8 950 kr 75 titlar Beställ
Förskola FYLL PÅ 4 100 kr 3 696 kr 25 titlar Beställ
Grundskola STARTA 33 750 kr 30 375 kr 200 titlar Beställ
Lågstadiet FYLL PÅ F-3 Mini 5 750 kr 5 175 kr 35 titlar Beställ
Lågstadiet FYLL PÅ F-3 Liten 8 200 kr 7 380 kr 50 titlar Beställ
Lågstadiet FYLL PÅ F-3 Stor 16 400 kr 14 700 kr 100 titlar Beställ
Lågstadiet Anpassad F-3 Mini 6 050 kr 5 445 kr 35 titlar Beställ
Lågstadiet Anpassad F-3 Liten 9 150 kr 8 235 kr 50 titlar Beställ
Lågstadiet Anpassad F-3 Stor 17 250 kr 15 525 kr 100 titlar Beställ
Mellanstadiet FYLL PÅ 4-6 Mini 6 700 kr 6 030 kr 35 titlar Beställ
Mellanstadiet FYLL PÅ 4-6 Liten 9 500 kr 8 550 kr 50 titlar Beställ
Mellanstadiet FYLL PÅ 4-6 Stor 19 000 kr 17 100 kr 100 titlar Beställ
Mellanstadiet Anpassad 4-6 Mini 7 050 kr 6 345 kr 35 titlar Beställ
Mellanstadiet Anpassad 4-6 Liten 9 980 kr 8 982 kr 50 titlar Beställ
Mellanstadiet Anpassad 4-6 Stor 19 950 kr 17 955 kr 100 titlar Beställ
Låg- och mellanstadiet FYLL PÅ F-6 Mini 9 250 kr 8 325 kr 50 titlar Beställ
Låg- och mellanstadiet FYLL PÅ F-6 Liten 18 500 kr 16 650 kr 100 titlar Beställ
Låg- och mellanstadiet FYLL PÅ F-6 Stor 27 800 kr 25 020 kr 150 titlar Beställ
Låg- och mellanstadiet Anpassad F-6 Mini 9 700 kr 8 730 kr 50 titlar Beställ
Låg- och mellanstadiet Anpassad F-6 Liten 19 500 kr 17 550 kr 100 titlar Beställ
Låg- och mellanstadiet Anpassad F-6 Stor 29 200 kr 26 280 kr 150 titlar Beställ
Högstadiet FYLL PÅ 7-9 Mini 6 800 kr 6 120 kr 35 titlar Beställ
Högstadiet FYLL PÅ 7-9 Liten 9 750 kr 8 775 kr 50 titlar Beställ
Högstadiet FYLL PÅ 7-9 Stor 19 500 kr 17 556 kr 100 titlar Beställ
Högstadiet Anpassad 7-9 Mini 7 150 kr 6 435 kr 35 titlar Beställ
Högstadiet Anpassad 7-9 Liten 10 250 kr 9 225 kr 50 titlar Beställ
Högstadiet Anpassad 7-9 Stor 20 480 kr 18 432 kr 100 titlar Beställ
Gymnasie STARTA 39 948 kr 35 952 kr 100 titlar Beställ
Gymnasie FYLL PÅ Liten 10 600 kr 9 540 kr 50 titlar Beställ
Gymnasie FYLL PÅ Stor 15 900 kr 14 316 kr 75 titlar Beställ
Gymnasie Anpassad Liten 11 150 kr 10 035 kr 50 titlar Beställ
Gymnasie Anpassad Stor 16 700 kr 15 030 kr 75 titlar Beställ

Priserna inkluderar

  • Urvalsavgift
  • Administrationsavgift
  • Frakt
  • Fakturaavgift

Tillval
Plastning och ev. etikettering 35 kr per bok.

Det går endast att beställa åt en skola åt gången, för att beställa till flera skicka in formuläret en gång per skola, eller kontakta skolan@btj.se så hjälper vi dig med din beställning.

Övriga förmånsrabatter
Mediainköp: Svensk litteratur: 10% rabatt
Mediainköp: Utländsk litteratur: 15% rabatt

För att köpa in media från BTJ behöver du ett login till vår butik. Du som är ny kund registrerar ett konto här.

SKAPA KONTO I BUTIKEN