Bokanmälan

För leverantörer med avtal med BTJ

Den tidigare anmälningsblanketten för leverantörer med avtal är avskaffad, du skickar således hit nya böcker (två kostnadsfria recensionsexemplar varav ett går till vår katalogiseringsavdelning) utan att bifoga någon blankett. Detta gäller även dig som tidigare fyllt i och skickat hit ett så kallat basavtal.

För leverantörer utan avtal med BTJ

Du skickar hit ett (1) kostnadsfritt recensionsexemplar av din bok plus kontaktuppgifter (fyll i och skriv ut detta formulär). Om din bok kommer med i urvalet till BTJ-häftet så kontaktar vi dig dels för att få ett så kallat basavtal påskrivet och dels för att få hitskickat ett andra exemplar av boken som kan användas vid katalogiseringen.

Skicka boken och kontaktuppgifter med vanlig post till:

BTJ
Att: Redaktionella tjänster
Scheelevägen 32
221 82 LUND

OBS: För att BTJ ska ha möjlighet att hantera din bok måste den finnas upplagd i Bokinfo.

De böcker som av redaktionen bedöms vara av intresse för BTJ:s kunder presenteras med recension av en av våra 700 oberoende lektörer i BTJ-häftet. Meddelanden om vilka böcker som inte kommer att erbjudas i BTJ-häftet skickas inte ut. Beslut kring vilka böcker som inte kommer att erbjudas kan inte överklagas, inte heller kan man som leverantör, ”dra tillbaka”, sin bok från BTJ-häftet på grund av t.ex. missnöje med en recension. Insänt material returneras inte.

BTJ har ingen möjlighet att besvara frågor kring huruvida en enskild bok kommer att bli presenterad med recension i BTJ-häftet eller inte.