Bokanmälan

I BTJ-häftet presenterar vi nya titlar med recensioner eller redaktionella beskrivningar, helhetsbetyg samt omslagsbild. Innehållet i BTJ-häftet är ett urval av den totala bokutgivningen. Möjligheten att få med sin nyutgivna bok i urvalsarbetet till BTJ-häftet kräver att man skickar in boken till oss. Läs mer nedan.

För leverantörer med försäljningsavtal med BTJ

Har ditt förlag ett försäljningsavtal med BTJ skickar du löpande in två kostnadsfria recensionsexemplar av dina böcker till BTJ så fort de finns tillgängliga (ett exemplar går till katalogiseringsavdelningen).

Om boken tas med i urvalet och blir recenserad i BTJ-häftet kommer recensionen att skickas till förlaget via e-post.

Skicka böckerna till:
BTJ
Att: Redaktionella tjänster
221 82 LUND

Vid paket, skicka böckerna till:
BTJ
Att: Redaktionella tjänster
Mobilvägen 4
223 62 LUND

Observera att alla paket måste skickas med utbärning, dörr till dörr-tjänst.

För övriga leverantörer och egenutgivare

Om du inte har ett löpande samarbete kring försäljning med BTJ, men vill få möjlighet att ha med dina nyutgivna bok i urvalsarbetet till BTJ-häftet, så skickar du oss ett kostnadsfritt recensionsexemplar av din nya bok tillsammans med kontaktuppgifter (fyll i och skriv ut detta formulär). Om din bok kommer med i BTJ-häftet kontaktar vi dig dels för att teckna ett försäljningsavtal och dels för att få hitskickat ett andra exemplar av boken som kan användas vid katalogisering.

Skicka boken och kontaktuppgifter med vanlig post till:

BTJ
Att: Redaktionella tjänster
221 82 LUND

Vid paket, skicka böckerna till:
BTJ
Att: Redaktionella tjänster
Mobilvägen 4
223 62 LUND

Observera att alla paket måste skickas med utbärning, dörr till dörr-tjänst.

OBS: För att BTJ ska ha möjlighet att hantera din bok måste den finnas upplagd i Bokinfo.

Vilka böcker kommer med i BTJ-Häftet?

De böcker som av redaktionen bedöms vara av intresse för BTJ:s kunder presenteras med recension i BTJ-häftet. Recensionerna skrivs av våra 600 oberoende lektörer. Om din bok recenseras kommer recensionen att skickas till ditt förlag via e-post. BTJ kontrollerar inte leveranser av enstaka titlar då vi hanterar stora mängder recensionsexemplar.

BTJ kan inte besvara frågor kring huruvida en enskild bok kommer att bli presenterad med recension i BTJ-häftet eller inte. Urval och recensioner kan inte överklagas. Böcker som skickats in kan inte dras tillbaka, exempelvis i händelse av missnöje med en recension. Insänt material returneras inte.

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor skapade i PDF-format mailas till faktura.varor@btj.se. Det är viktigt för vår hantering att PDF-filerna är döpta med unika fakturanummer för varje enskild faktura. Ange alltid vårt ordernummer samt ISBN-nummer för varje artikelrad på fakturan.

Om ni inte kan skicka filen digitalt så skriv ut din faktura på papper och skicka den till:

BTJ
Att: Ekonomiavdelningen
221 82 Lund