Utbildningar

Dags att höja kompetensen i skolbiblioteket? BTJ erbjuder digitala utbildningar för skolbibliotekspersonal och skräddarsydda föreläsningar och processtöd för skolbibliotekarier, samordnare för skolbibliotek och rektorer.

Utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” föreslår att skolbiblioteket ska utgöra en del av skolans arbete för att öka elevernas måluppfyllelse. Det är förstås utgångspunkten för alla våra utbildningar och föreläsningar. Våra utbildningar och föreläsningar genomförs alltid av personer med lång professionell erfarenhet från branschen.

Digitala utbildningar

Vi erbjuder förinspelade utbildningar utifrån flera aktuella teman. Ni väljer den eller de utbildningar som passar er och får tillgång till dem under en specificerad tidsperiod. Målgruppen för dessa utbildningar är skolbibliotekspersonal.

För närvarande erbjuder vi nedanstående fyra digitala utbildningar. Varje utbildning har en till två timmar rörligt material fördelat på tre till fem avsnitt. Det ingår även kunskapstest, läslistor och annat extramaterial beroende på utbildning.

Kampanj!

Våra digitala utbildningar kostar just nu 3995 kr(exkl moms) per utbildningsplats vid anmälan nedan. I priset ingår även tillhörande bok. Utbildningarna är tillgänglig i 30 dagar från det att de påbörjas. Vid intresse för flera utbildningar och eller platser så kontakta oss på skolan@btj.se för ert pris.

Beställ utbildningen Kontakta oss för mer information


Alla elevers rätt till läsning

För dig som vill:

 • Skapa en grundläggande förståelse för hur man kan främja läsning och läsförståelse hos elever med svenska som andraspråk
 • Få metoder och tekniker för att anpassa läsinlärningen för elever med svenska som andraspråk
 • Ta del av praktiska exempel för att synliggöra läsning på elevernas olika modersmål eller starkaste språk
 • Identifiera och möta behoven hos elever med språkliga utmaningar när det gäller läsning
Utbildare
Åsa Lundholm

Smakprov

Beställ utbildningen

Happenings som arbetsmetod

För dig som vill:

 • Göra skolbiblioteket till en arena för språkutveckling
 • Skapa språkutvecklande aktiviteter
 • Nå ALLA elever, även de som idag inte definierar sig själva som läsare
 • Ta del av massor av praktiska metoder, checklistor och affischmaterial
 • Snabbt komma i gång med egna aktiviteter
Utbildare
Sofia Malmberg

Smakprov

Beställ utbildningen

Det praktiska arbetet i skolbiblioteket

För dig som vill:

 • Förstå grunderna i hur man organiserar ett skolbibliotek
 • Lära dig planerings- och utvärderingsarbetet
 • Få insikt i hur man kan arbeta med MIK i skolan och vad biblioteket har att tillföra
 • Veta hur man praktiskt jobbar med läsning och väcka läsintresse hos eleverna
 • Veta hur man planerar det fysiska rummet
 • Bli inspirerad och gör konkreta framsteg i ditt eget skolbiblioteksarbete
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen

Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket

För dig som vill:

 • Ta det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket ett steg längre
 • Ha metoder och tips på aktiviteter som fungerar
 • Veta hur du kan samverkar med andra
 • Veta hur du kan jobbar med bokklubbar
 • Veta hur du kan nyttja de möjligheter som de digitala verktygen möjliggör
 • Veta hur du synliggör läsningen på hela skolan
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen

Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK)

För dig som vill:

 • Komma i gång med MIK-arbetet i skolbiblioteket
 • Få tips på i vilka stadier och ämnen skolbiblioteket kan bidra
 • Få praktiska tips på hur du kan arbeta med nätvett och källkritik
 • Få tips på hur du kan samverkar med andra i skolvärlden kring MIK
 • Ha ett skolbibliotek som tar aktiv del i arbetet med skolans digitalisering
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen

Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar

Föreläsningar som genomförs på plats hos er, eller digitalt, med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Föreläsningarna utformas efter era önskemål och efter de förutsättningar som råder inom er organisation. Målgruppen för de här utbildningarna kan vara såväl rektorer och förvaltningsledning som skolbibliotekspersonal.

Processtöd

Processtöd för skolbibliotekarier och rektorer. Ni får kontinuerlig handledning i hur ni kan ta nästa steg för att få igång samt utveckla redan pågående processer. Processtödet tar fasta på hur situationen ser ut inom er organisation, de utmaningar ni står inför och de mål ni vill uppnå, med avstamp i hur situationen ser ut inom er organisation. Handledning kan till exempel bokas som 10 digitala möten à 1 timme, jämnt fördelat över läsåret.

Avtal för utbildningar, föreläsningar och handledning kan fås som en del av BTJ:s helhetslösning för skolbibliotek, Ladda ditt skolbibliotek, eller tecknas separat.

För mer information och pris, kontakta skolan@btj.se