Utbildningar

Dags att höja kompetensen i skolbiblioteket? BTJ erbjuder digitala utbildningar för skolbibliotekspersonal och skräddarsydda föreläsningar samt handledning för skolbibliotekarier och samordnare för skolbibliotek.

Utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” föreslår att skolbiblioteket ska utgöra en del av skolans arbete för att öka elevernas måluppfyllelse. Det är förstås utgångspunkten för alla våra utbildningar och föreläsningar. Våra utbildningar och föreläsningar genomförs av erfarna skolbibliotekarier respektive samordnare för skolbibliotek. Samtliga är vana föreläsare samt har skrivit böcker om skolbibliotek och skolbiblioteksutveckling.

Digitala utbildningar

Vi erbjuder förinspelade utbildningar utifrån flera aktuella teman. Ni väljer den eller de utbildningar som passar er och får tillgång till dem under en specificerad tidsperiod. Målgruppen för dessa utbildningar är skolbibliotekspersonal.

För närvarande erbjuder vi nedanstående tre digitala utbildningar. Varje utbildning är ca två timmar lång fördelat på fyra till fem avsnitt.

Våra digitala utbildningar kostar 4.200 kr (exkl moms) per utbildningsplats vid anmälan nedan. Utbildningarna är tillgänglig i 21 dagar från det att de påbörjas. Vid intresse för flera utbildningar och eller platser så kontakta oss på skolan@btj.se för ert pris.


Det praktiska arbetet i skolbiblioteket

För dig som vill:

 • Förstå grunderna i hur man organiserar ett skolbibliotek
 • Lära dig planerings- och utvärderingsarbetet
 • Få insikt i hur man kan arbeta med MIK i skolan och vad biblioteket har att tillföra
 • Veta hur man praktiskt jobbar med läsning och väcka läsintresse hos eleverna
 • Veta hur man planerar det fysiska rummet
 • Bli inspirerad och gör konkreta framsteg i ditt eget skolbiblioteksarbete
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen

Det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket

För dig som vill:

 • Ta det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket ett steg längre
 • Ha metoder och tips på aktiviteter som fungerar
 • Veta hur du kan samverkar med andra
 • Veta hur du kan jobbar med bokklubbar
 • Veta hur du kan nyttja de möjligheter som de digitala verktygen möjliggör
 • Veta hur du synliggör läsningen på hela skolan
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen

Skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK)

För dig som vill:

 • Komma i gång med MIK-arbetet i skolbiblioteket
 • Få tips på i vilka stadier och ämnen skolbiblioteket kan bidra
 • Få praktiska tips på hur du kan arbeta med nätvett och källkritik
 • Få tips på hur du kan samverkar med andra i skolvärlden kring MIK
 • Ha ett skolbibliotek som tar aktiv del i arbetet med skolans digitalisering
Utbildare
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnefält

Smakprov

Beställ utbildningen

Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar

Föreläsningar som genomförs på plats hos er, eller digitalt, med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Föreläsningarna utformas efter era önskemål och efter de förutsättningar som råder inom er organisation. Målgruppen för de här utbildningarna kan vara såväl rektorer och förvaltningsledning som skolbibliotekspersonal.

Handledning

Handledning för samordnare för skolbibliotek och för skolbibliotekarier. Den förstnämnda professionen har i uppdrag att skapa strukturer för skolbibliotek på kommunnivå och den andra att göra skolbiblioteket till en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. I det arbetet finns det nu möjlighet att få kontinuerlig handledning, med avstamp i hur situationen ser ut inom er organisation. Handledning bokas som 10 digitala möten à 1 timme, jämnt fördelat över läsåret.

 

Avtal för utbildningar, föreläsningar och handledning kan fås som en del av BTJ:s helhetslösning för skolbibliotek, Ladda ditt skolbibliotek, eller tecknas separat.

För mer information och pris, kontakta skolan@btj.se