Utbilda

Utbildning och inspiration för bibliotekarier, skolbibliotekarier, lärare och förskolelärare.


En viktig del i verksamhetsutvecklingen är kompetensutveckling och fortbildning. För att göra det enkelt för er och era verksamheter kan vi stolt erbjuda kurser och utbildningar just för era verksamheter.

Alla våra utbildningserbjudanden genomförs på plats hos er. Detta för ni enklare skall kunna planera in datum som passar och er och för att ni skall ha möjligheten att utbilda hela arbetsgruppen samtidigt. Ni kan också samla in alla skolorna i kommunen och utbilda tillsammans.

Hör av dig för offert och hur vi kan anpassa utbildningen till just er, genom att fylla i formuläret nedan. Scrolla ner på sidan för att läsa mer om våra utbildningserbjudanden.


Aktuella utbildningar våren/hösten 2021 Kursledare
Struktur – Men hur?
En utbildningsdag för skolbibliotekssamordnare, deras chefer och förvaltningsansvariga
Sofia Malmberg
Hur bygger man upp ett skolbibliotek i världsklass?
En heldagsutbildning för skolbibliotekarier i praktiken.
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnerfält
Lärare i skolbiblioteket: Få igång en fungerande skolbiblioteksverksamhet!
Fortbildningsdag för lärare med skolbiblioteksansvar
Lotta Davidson-Bask och Klara Önnerfält
Varför spelar dom? Öka din förståelse för spel och spelkulturer
För skol- och folkbibliotekarier och lärare.
Bobbi A. Sand
Spelens dragningskraft: Att arbeta med spel som metod för ungas lärande och utveckling
För skol- och folkbibliotekarier och lärare.
Bobbi A. Sand
Språkliga möjligheter… och miljöer för alla barn i förskolan
För förskollärare och förskolechefer.
Maria Rundquist Visser och Tove Axelsson


 

 Struktur – Men hur?

En utbildningsdag för skolbibliotekssamordnare, deras chefer och förvaltningsansvariga

Kursledare: Sofia Malmberg

Att skapa hållbara strukturer för skolbibliotek i en kommun kräver ett medvetet arbetssätt där förvaltningsledning och samordnare för skolbibliotek uppnår samsyn, men också att finna balansen mellan förvaltningsstyre och rektors självbestämmanderätt. Vilka steg behöver initieras och vilka beslut behöver tas för att eleverna ska få skolbibliotek som stärker deras språkutveckling och digitala kompetens? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är fallgroparna? Hur bemöter och involverar man rektorer i deras varierande grad av kompetens? Hur upphandlar man ett digitalt bibliotekssystem utan att hamna i händerna på leverantören? Hur hanterar man statsbidrag så att de stimulerar skolbibliotekens utveckling snarare än används som kompensation för rektors uteblivna satsningar? Vad ska man tänka på när man anställer en skolbibliotekarie? Ta del av handfasta metoder och kreativa lösningar på komplexa problem. Det här är en dag som riktar sig till samordnare för skolbibliotek och medlemmar i förvaltningsledningen – både för er som just satt skolbiblioteket på agendan och er som kommit en bit på vägen. Deltagarna kommer även att ges möjlighet att diskutera och få inspel på dilemman från den egna verksamheten.

Hör av dig för mer info och offert

Sofia Malmberg

Sofia Malmberg är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla och har tidigare varit skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser, där hon arbetat med språkutveckling och digital kompetens i undervisningen. Hon är en flitigt anlitad föreläsare för myndigheter, kommuner och organisationer. Hon har fått såväl Christer Holmqvist-stipendiet som Greta Linder-stipendiet för sitt arbete med att synliggöra skolbiblioteket som en del av skolans pedagogiska verksamhet. Utöver detta har hon skrivit ett flertal böcker om skolbiblioteket som pedagogisk funktion.Hur bygger man upp ett skolbibliotek i världsklass?

En heldagsutbildning för skolbibliotekarier i praktiken.

Kursledare: Lotta Davidson-Bask och Klara Önnerfält.

Vilka framgångsfaktorer krävs för att få verksamheten att lyfta? Lär dig de grundläggande delar som krävs för att bygga upp och driva en framgångsrik skolbiblioteksverksamhet. En heldag för dig som är ny skolbibliotekarie. Lär dig om yrkets förväntningar och tillägna dig praktiska färdigheter som behövs i ditt yrkesutövande. För dig som är skolbibliotekarie. Oavsett om du är ny i branschen eller arbetat länge i skolbibliotek är detta en mycket givande och inspirerande heldag.

Hör av dig för mer info och offert

Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask

Det var när Klaras och Lottas vägar korsades på Norra Fäladens skolområde som de verkligen började få ringar på vattnet i skolbiblioteksvärlden. Deras arbete på två grundskolors skolbibliotek, från förskoleklass till årskurs 9, ledde till att de 2009 fick dela på utmärkelsen Årets skolbibliotekarie och två år senare, 2011, tog de hem utmärkelsen Årets skolbibliotek åt just Norra Fäladens skolområde. Klara och Lotta guidar dig i hur du bygger upp en väl fungerande verksamhet.
Lärare i skolbiblioteket: Få igång en fungerande skolbiblioteksverksamhet!

Fortbildningsdag för lärare med skolbiblioteksansvar

Kursledare: Lotta Davidson-Bask och Klara Önnerfält.

Att få till en fungerande skolbiblioteksverksamhet kan vara en utmaning, speciellt om man inte är skolbibliotekarie själv. Hur gör man för att integrera skolbiblioteket i skolans verksamhet? Hur jobbar man med informationssökning? Vilka framgångsfaktorer krävs för att få verksamheten att lyfta? För dig som inte är bibliotekarie och vill få igång en fungerande biblioteksverksamhet på skolan. Lär dig allt om inköp, urval, rutiner, system och databaser.

Hör av dig för mer info och offert

Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask

Det var när Klaras och Lottas vägar korsades på Norra Fäladens skolområde som de verkligen började få ringar på vattnet i skolbiblioteksvärlden. Deras arbete på två grundskolors skolbibliotek, från förskoleklass till årskurs 9, ledde till att de 2009 fick dela på utmärkelsen Årets skolbibliotekarie och två år senare, 2011, tog de hem utmärkelsen Årets skolbibliotek åt just Norra Fäladens skolområde. Klara och Lotta guidar dig i hur du bygger upp en väl fungerande verksamhet.
Varför spelar dom? Öka din förståelse för spel och spelkulturer

För skol- och folkbibliotekarier och lärare.

Kursledare: Bobbi A. Sand.

En endagskurs i vad spelvärlden består av, vilka som spelar och vad de spelar. Vi fördjupar oss i varför spel har blivit så populärt och vad det finns för olika typer av spel, genom gemensamma övningar, diskussioner och spelprovning.

Hör av dig för mer info och offert

Bobbi A. Sand

Bobbi A. Sand är speldesigner och författare från Malmö. Bobbi har arbetat med spel sedan 2006, i företaget Ozma Speldesign som startades med syftet att utforska vad spel är och kan vara, och senast med Transcenders Media som har inriktning mot berättelsebaserade spel. Bobbi har också skrivit fyra skönlitterära romaner där teman som identitet, sexualitet och skapande utforskas. Hen har även arbetat som biblioteksutvecklare och mediepedagog på Malmö stadsbibliotek.
Spelens dragningskraft : Att arbeta med spel som metod för ungas lärande och utveckling

För skol- och folkbibliotekarier och lärare.

Kursledare: Bobbi A. Sand.

Vad består spel av? Och varför är det så lockande att spela? Utifrån detta tar vi fram en spelidé. Hur spel kan användas som diskussionsunderlag, för förändringsprocesser, stadsplanering och lärande, utforskar vi i workshoppen spel som metod. Vidare utforskas vad spelifiering är och hur kan det användas för att skapa motivation samt hur spelskapande kan användas för att stärka berättande och digital kompetens.

Hör av dig för mer info och offert

Bobbi A. Sand

Bobbi A. Sand är speldesigner och författare från Malmö. Bobbi har arbetat med spel sedan 2006, i företaget Ozma Speldesign som startades med syftet att utforska vad spel är och kan vara, och senast med Transcenders Media som har inriktning mot berättelsebaserade spel. Bobbi har också skrivit fyra skönlitterära romaner där teman som identitet, sexualitet och skapande utforskas. Hen har även arbetat som biblioteksutvecklare och mediepedagog på Malmö stadsbibliotek.
Språkliga möjligheter… och miljöer för alla barn i förskolan

För förskollärare och förskolechefer.

Kursledare: Maria Rundquist Visser och Tove Axelsson.

Hur blir berättandet och läsandet språkutvecklande för alla barn i förskolan? Hur gör vi medvetna litteraturval, boksamtal? Hur skapar vi läsfrämjande miljöer? Hur kan förskolebiblioteken främja barns språkutveckling? Hur blir flerspråkighet och estetiska uttryckssätt en naturlig del i det språkutvecklande arbetet? Allt detta och mycket mer avhandlas.

Hör av dig för mer info och offert

Maria Rundquist Visser och Tove Axelsson

Maria Rundquist Visser och Tove Axelsson är föreläsare och språkutvecklare, knutna till de pedagogiska utvecklingsteamen i Förskoleförvaltningen, Malmö stad. De har bland annat hjälpt Malmö stads förskolor med det praktiska arbetet kring att bygga upp förskolebiblioteken – de första förskolebiblioteken startades under projektnamnet Läsmagi 2014.