Utvecklingsrådet

För oss på BTJ är det viktigt att våra tjänster och produkter lever upp till våra kunders krav och förväntningar, och att de utvecklas i takt med att både biblioteken, och deras kunders behov förändras.

Vi arbetar för att vårt utbud ska frigöra tid till det viktiga yttre arbetet på biblioteket, så att besökarna får bättre möjligheter att upptäcka och uppleva media.

BTJ har ett Utvecklingsråd där vi tillsammans med våra kunder diskuterar idéer och utvecklingsmöjligheter inom Bibliografisk service. Vi har möten två gånger per år och däremellan diskussioner i vår grupp på Facebook.

Kunder som är med i rådet: Lund, Sollentuna, Uppsala, Familjen Helsingborg, Strängnäs, Jönköping, Biblioteken i Värmland, Botkyrka, Värnamo, Örebro, Växjö.

Tio personer ur BTJ:s utvecklingsråd för Bibliografisk service
Övre raden från vänster: Emma Tennevall, Agne Ydrauw, Anna Corlin och Anna Nilsson.
Undre raden från vänster: Christian Forsell, Helene Johanson Otterström, Ella Styf, Lena Nihlgård, Åsa Ekblad
och Mårten Gustafsson.
Fotograf: Niclas Lund.