Synpunkter på SAB-systemet

Var tydlig i ditt resonemang, exemplifiera gärna med titlar som inte ”passar in” i SAB-systemet och där du ser ett utvecklingsbehov. Ange, om möjligt, även förslag på var i systemet en ev. titel skulle passa. Vid behov kontaktar vi dig för mer information.