Mångspråk

Mångspråk har alltid legat oss varmt om hjärtat. Idag är det viktigare än någonsin. Med den samlade kompetens vi har på BTJ – redaktörer, katalogisatörer, lektörer och leverantörer – kan vi göra allt från urval till leverans. Vi har redan Sveriges största mångspråksutbud, och bättre blir det.